VERDER

Touba

Touba is een heilige stad ongeveer 170 kilometer ten oosten van Dakar. De stad werd in 1887 gesticht door sjeik Amadou Bamba, nadat hij – mediterend onder een baobab – een visioen had. Die boom staat er nog steeds, op de begraafplaats naast de moskee.

Bamba stichtte de Islamitische Broederschap der Mouriden. In de eerste jaren was het maar een kleine gemeenschap, maar er kwamen wel veel gelovigen bij Bamba op bezoek.

De Fransen waren bang dat Bamba met zijn volgelingen een oorlog tegen hen zou beginnen. Daarom stuurden ze hem in ballingschap, eerst naar Gabon (1895 tot 1902) en vervolgens naar Mauritanië (1903 tot 1907).

Wonderen

Het effect was dat de faam van Bamba alleen maar verder toenam. Er deden verhalen de ronde over de wonderen die Bamba verrichtte. Zo zouden de Fransen hem op het schip naar Gabon verboden hebben te bidden. Volgens de legende verbrak Bamba daarop zijn boeien, stapte overboord en deed zijn heilige plicht. Toen hij weer aan boord stapte, zat er zand op zijn voorhoofd!

Bamba was overigens in het geheel niet van plan geweld te gebruiken tegen de Fransen. Toen ze dat doorkregen gingen de Fransen met hem samenwerken. Hij kreeg in 1918 zelfs een hoge Franse onderscheiding, omdat hij honderden volgelingen had opgeroepen in de Eerste Wereldoorlog mee te vechten met het Franse leger.

Na Bamba

Na de dood van Bamba in 1927 groeide het aantal aanhangers gestaag en daarmee het inwonertal van Touba. De laatste jaren neemt het aantal inwoners zelfs explosief toe. In 1988 woonden er 125.000 mensen in Touba, nu zijn het er naar schatting al 700.000.

Vlak voor zijn dood gaf Bamba opdracht een moskee te bouwen, maar die zou pas tientallen jaren later af zijn. Na zijn dood zorgde Bamba’s oudste zoon ervoor dat Touba een spoorverbinding kreeg, een aftakking van de lijn Dakar-Bamako. Op die manier konden de grote en zware bouwmaterialen voor de moskee worden aangevoerd.

Mouriden

De Mouriden hebben alles zelf gedaan: de aanleg van de spoorlijn en de bouw van de moskee en de stad. Touba heeft dan ook een speciale status en de Senegalese regering heeft er weinig vat op. De stad wordt bestuurd door afstammelingen van Bamba.

Pas in 1963 was de moskee af. De hoogste minaret is 87 meter hoog en van kilometers ver te zien. Ook na de voltooiing is er door opeenvolgende kaliefs gewerkt aan uitbreiding en verfraaiing van het gebouw.

Touba en de moskee zijn voor de Mouriden een belangrijker pelgrimsdoel dan Mekka. Ieder jaar trekken tegen de 1 miljoen gelovigen naar Touba tijdens de zogeheten Grand Magal. Daarmee wordt de terugkeer van Bamba uit ballingschap gevierd.

Uitleg

Klik maar eens overal op in de header en in de middelste kolom.

In de header heb ik een plaatje in de achtergrond gezet, de onderste dus.

En dan het spry effect "blind'
van 100 naar 200, zo komt dan het andere plaatje tevoorschijn als je op het linker plaatje klikt.

Het andere plaatje een fade van 100 naar 50.

Ik heb het niet in alles in lagen gedaan want je kunt sommigen ook per object doen. De laag header een "blind" en dan nog een object "fade". (rechter plaatje)

 


Senegalese
‘Op hoop van zegen’.

Het toneelstuk ‘Op hoop van zegen’ is in Nederland talloze malen opgevoerd, maar dat het bewerkte toneelstuk onder de naam ‘Dieuna Diaffé‘ ook in het Afrikaanse land Senegal veel succes oogst, is minder bekend. Het stuk, mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van het Hivos-NCDO Cultuurfonds, speelt na een succesvolle tournee in Senegal, momenteel nog tot 12 september in Nederland.

‘Dieuna Diaffé’ is een bewerking van het toneelstuk ‘Op hoop van zegen’ uit 1900 van de (toneel)schrijver Herman Heijermans. In het stuk schrijft Heijermans over de slechte levensomstandigheden van arme vissers en hun familie die uit nood moesten werken op krakkemikkige visserschepen van rijke bazen. Uiteindelijk verliest de hoofdpersoon, vissersvrouw Kniertje, haar beide zonen Barend en Geert tijdens een scheepsramp.Op hoop van Zege

Het verhaal van Yaye Cathy (Kniertje) wordt hier in drie aktes gespeeld door West-Afrikaanse artiesten. In de Nederlandse voorstellingen speelt een Hollandse Kniertje mee. Zij gaat onder meer in gesprek met een van de Senegalese percussionisten. Het tragische lot van Modou (Barend) en Madiama (Geert) wordt omlijst door moderne Senegalese dans en een bewerking van de traditionele lokale vissersliederen.

Het idee komt van Maaike Cotterink, een sociologe die onderzoek deed naar de omstandigheden van de vissers in Senegal. Zij ontdekte dat de werkomstandigheden van de Hollandse vissers een eeuw geleden vergelijkbaar zijn met de situatie van nu in Senegal. Arme vissers worden, inclusief hun houten scheepjes, door kapiteins van tankschepen meegenomen om onder meer in Angola te vissen. Dat houdt in dat de vissers afhankelijk zijn van de kapiteins en weinig water, voedsel en slaap krijgen.Hij legt het even uit

Theatre Embassy besloot op basis van deze gegevens een bewerking van Op hoop van zegen te maken. Regisseur Anna Rottier werkt ter plaatse sinds eind november 2007. De titel werd Dieune na diaf, ofwel: dure vis." Dit naar het beroemde citaat van Kniertje na de dood van haar zoons;‘de vis wordt duur betaald.’

 

Dieuna Diaffé

Een toneelvoorstelling op het strand van het "Eiland" (St.Louis) werd vertoond en gespeeld door Afrikaners onder regie van Anna Rottier.
Op 29 december 2007 zou de voorpremière voor de pers op het strand van Saint-Louis zijn, die is afgelast alsook de première van 31 december door de onverwachte dood van "maraboe; Serigne Saliou Mbacke".
(maraboe; korangeleerde en traditionele genezer) werd de voorstelling drie dagen uitgesteld.
Door de dood van deze 92-jarige moslimleider werden drie dagen van nationale rouw afgekondigd (ik heb nog nooit zolang achter elkaar horen bidden vanaf de minaretten en allemaal door elkaar). moskee
Hij was de leider van de belangrijkste moslimbroederschap, de Mouridebroederschap en de hoogste moslimgeestelijke van Noordwest Afrika en hij is bijgezet in een mausoleum op het terrein van de Grote Moskee van Touba, een van de grootste in Afrika.

Touba

Door de drie dagen uitstel konden Leonie Jansen, die de eindregie voor haar rekening nam en decorbouwer Jan Holsbergen de première niet zien.
Ze moesten naar huis. Leonie Jansen is een paar dagen hiervoor een "sundowner" wezen drinken bij ons ze is een reuze aardige vrouw.
Het stuk heet "Dieuna Diaffé" en is gemaakt naar het klassieke stuk van Herman Heijermans "Op hoop van Zegen" over de slechte arbeidsomstandigheden onder Nederlandse vissers. Dieuna Diaffé
Het stuk is vertaald in het Senegalees en bewerkt naar de situatie van de Senegalese vissers.
De taal is "Wolf" dus echt niet te verstaan maar als je het oorspronkelijke stuk kent dan snap je het goed het wordt begeleid door traditionele muziek van de beste trommelaars van St. Louis, wat erg mooi is.
Kniertje speelt haar rol met volle overtuiging de zwarte kinderen moesten vaak lachen bij de theatrale droevige vertolkingen, maar meer omdat ze het eigenlijk niet helemaal begrepen, denk ik.
afrikaanse Kniertje

Vandaag zijn dus een heel stel Nederlanders (of te wel ‘Toubabs’ zoals wij hier genoemd worden) meegegaan voor een sundowner, waaronder Anna Rottier e.a. van het toneelstuk, mensen van de ambassade, van de SER en nog enkelen waarvan ik de namen weer kwijt ben.