Wil je hier voortaan herkend worden?

Vul dan nu je voornaam in:


Terug
<?php
require("eindteller.php");

// het opvangen van de cookies die men gebruikt.
$ck_naam1 $_COOKIE["ck_naam1"];
// initialiseren van $voornaam en $cookieset
$voornaam "";
$cookieset 0;
// test of de cookie bestaat of niet
if (IsSet($ck_naam1))
{
   
$voornaam $ck_naam1;
   
$cookieset 2;
}
elseif (IsSet (
$_POST['naam']))
{
// vullen cookievelden
   
$ck_naam1 $_POST['naam'];
// 604800 = 7 dagen * 24 uren * 60 minuten * 60 seconden
   
$ck_tijd time() + 604800;
   
$ck_domein 'www.solveg.nl';
// plaatsen cookie
   
setcookie ('ck_naam1',$ck_naam1$ck_tijd,'/'$ck_domein);
   
$cookieset 1;
}
?>
<html>
<head>
<title>oef5-7</title>
<link rel="stylesheet" href="phpcursus.css" type="text/css">
<link rel="shortcut icon" href="Images/hortensia.ico" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<meta name="keywords" content="cursus PHP" />
<meta name="description" content="Uitleg werken met PHP" />
<meta name="Autor" content="Solveg" />
<style type="text/css">
BODY    {scrollbar-3dlight-color:#999966;
         scrollbar-arrow-color:#996666;
         scrollbar-base-color:#999966;
         scrollbar-track-color:#996666;
         scrollbar-darkshadow-color:#999966;
         scrollbar-face-color:#996666;
         scrollbar-highlight-color:#999966;
         scrollbar-shadow-color:#996666}
</style>
</head>
<br />
<table width="65%" border="1" align="center" cellspacing="10" bordercolor="#000000" bgcolor="#999966" id="PHP">
  <tr bordercolor="#000000" bgcolor="#999999"> 
    <td width="72%" colspan="3"> <table width="100%" border="1" cellpadding="6" cellspacing="10" bordercolor="#000000" bgcolor="#996666">
        <tr> 
          <td><table width="100%" border="1" cellpadding="6" cellspacing="6" bordercolor="#000000" bgcolor="#996666">
              <tr bgcolor="#D6D6AD"> 
                <td width="6%" bordercolor="#000000"><div align="center"><?php
switch ($cookieset)
{
case 
0:
  echo 
'<FORM METHOD=POST ACTION="'.$_SERVER['PHP_SELF']. '">
    <p>Wil je hier voortaan herkend worden?<br><br>
      Vul dan nu je voornaam in:</p><br><br>
      <INPUT TYPE="TEXT" CHAR="15" NAME="naam" style="background-color:##D6D6AD;border-color:#996666;border-width:6;color:#333366;font-weight:bold;font-size:16">
      <br><br>
      <INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Klik" style="background-color:##D6D6AD;border-color:#996666;border-width:6;color:#333366;font-weight:bold;font-size:16">
      <br>
</FORM>'
;
  break;
case 
1:
  echo 
'Hallo '$ck_naam1 ', bedankt dat je je naam hebt ingevuld.<br>
         Er is een cookie geplaatst.<br><br>
         Roep <A HREF="'
.$_SERVER['PHP_SELF']. '">deze pagina</a> nog een keer op om de cookie te controleren';
  break;
case 
2:
  echo 
'<br><br>Hoi '$voornaam ' leuk dat je deze pagina nog eens bekijkt.<br><br><br>';
}
?>
<p align="right"><a href="week5.php">Terug</a></p><br><br><br>
                  </div>
                </td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>
      </table></td>
  </tr>
</table>
<?php show_source("oef5-7.php");?>
</body>
</html>